OFFS / HOBI

 

Cene i usluge

 

Osnovna
licenca

podrška
radnim danima
od 9-17h


Standard
licenca

podrška
radnim danima
od 9-17h


Proširena
licenca

podrška
radnim danima
od 8-20h


Premium
licenca

podrška
radnim danima,
vikendom i praznikom
od 8-24h

Pravo na korišćenje programa
Konsultacije putem telefona
Telefonska podrška
Daljinska podrška
* Mogućnost izlaska na lokaciju korisnika
** Mogućnost izmene programa na zahtev korisnika
Odziv na e-mail prijave
u roku 24h

u roku 12h u roku 6h u roku 2h
Ukupna cena 2.480
RSD/god.
3.720
RSD/god.
4.960
RSD/god.
6.200
RSD/god.
Predračun Predračun Predračun Predračun

 
       

LICENCA I CENA

Korisnik, plaćanjem godišnje licence, ostvaruje pravo na korišćenje programa.

Iskazane cene se odnose na svaku instalaciju programa koja koristi svoje (nezavisne) baze podataka.

Cene licence se odnose na 1 do 5 instalacija programa odnosno nezavisnih baza podataka. Preko 5 instalacija cena licence se posebno dogovara.

Ako instalirate program na jednom računaru i pristupate mu putem lokalne mreže sa, recimo tri računara, plaćate samo jednu licencu.
Ako instalirate program na jednom računaru u dva različita foldera plaćate dve licence.

TEHNIČKA PODRŠKA

Cene podrške iskazane su po firmi, a ne po broju instalacija programa.

Ako instalirate program na tri računara, u jednom ili više objekata, a odlučili ste se za Standard licencu, plaćate jednu Standard i dve Osnovne licence.

Konsultacije putem telefona podrazumevaju isključivo informacije i instrukcije vezane za korišćenje programa.

Konsultacija putem telefona podrazumeva informaciju (instrukciju) kako u programu uraditi određenu operaciju ili gde pronaći određeni podatak ili dokument. Ukoliko korisnik očekuje da operater ostane na vezi i putem telefona navodi korisnika, korak po korak, u izvršenju operacije to se tretira kao tehnička podrška.

Telefonska podrška podrazumeva usmeno rešavanje nedoumica ili problema nastalih u radu, bez daljinskog pristupa računaru korisnika.

Daljinska podrška podrazumeva rešavanje problema nastalih u radu daljinskim pristupom računaru korisnika.

Angažovanje našeg tima na instalaciji i obuci korisnika nije uključeno u cenu licence i posebno se dogovara.

* ako je mogućnost izlaska na lokaciju obuhvaćena licencom, vreme provedeno na terenu se naplaćuje po ceni od 10€ po započetom satu kao i putni troškovi van lokala po ceni od 0,3€ po kilometru.

** ako je mogućnost izmene programa obuhvaćena licencom, izmena programa se naknadno dogovara, a cena izmene je od 20€ po programerskom radnom satu.

HARDoffice - Carice Milice 1, 23000 Zrenjanin, Srbija