Pratite aktuelne verzije programa koje koristite kao i najnovije promene propisa.


HARDOFFICE TIM
Od kad je osnovana, 1992. godine, agencija se bavi projektovanjem i izradom programa za knjigovodstvo i poslovanje malih i srednjih preduzeća. Višegodišnje iskustvo i brojni programi dali su za rezultat projekat pod imenom - HOPS - Hard Office Poslovni Sistem. Da bi korisnicima približili ideju našeg projekta na raspolaganju su i besplatni programi za knjigovodstvo.

Agencija HARDoffice je tim od deset ljudi sa višegodišnjim iskustvom u oblasti knjigovodstva i poslovne primene računara.

Stečena iskustva u planiranju, izradi i implementaciji programa za knjigovodstvo i poslovanje, agenciji HARDoffice, omogućila su da, upotpunjena novim kvalifikovanim mladim ljudima, 1994. godine proširi polje rada. Od tada knjigovodstvo postaje jedan od stubova poslovanja agencije.


ZAŠTO HARDOFFICE
Preduzetnik ste, vlasnik male ili velike firme.
Imate ideju i verujete da možete da je ostvarite.
Znate kako svoje poslovanje da unapredite.


Potreban Vam je pouzdan poslovni partner i jednostavni programi za poslovanje?
Na pravom ste mestu.

Hard Office Poslovni Sistem - Pristupačnost informacija, razmena iskustava, kontinuirano stručno osposobljavanje i integracija znanja i tehnologije, bitno nas razlikuju od ostalih na trzištu. Upoznajte se sa programima koje je vreme potvrdilo.


blagajna_iconBLAGAJNA

verzija: 1.07 // 06.04.2019.

BTNdownload2

GodisnjaLicenca

Jednostavan program za izradu i štampu: Naloga blagajni za isplatu, Naloga blagajni za naplatu i Dnevnika blagajne za jednu ili više firmi

0 RSD
Besplatno

pročitajte više

Odobrava se jedna besplatna licenca po firmi na osnovu zahteva - program radi sa osnovnim funkcijama

zatvori

1.240 RSD
Pojedinačna licenca

pročitajte više

licenca za jednu firmu na jednom računaru

zatvori

2.480 RSD
Serverska licenca

pročitajte više

jedan server za više korisnika i više radnih jedinica u mreži

zatvori

 

HOLD
obračun zarada

verzija: 1.35 // 29.05.2020.
BTNdownload2
GodisnjaLicenca
Program za obračun ličnih primanja (zarada, bolovanja, porodiljskog bolovanja, obračune ugovora o delu, autorskih ugovora, ugovora o zakupu nepokretnosti i pokretnosti, obračun za prikupljanje i prodaju sekundarnih sirovina, obračun ličnih primanja preduzetnika i osnivača) koji je uvek prilagodjen najnovijim propisima.  Omogućena je isplata više akontacija; Obračun na osnovu bruto ili neto osnovica; Obračun kredita, obustava (samodoprinosi, sindikati, alimentacije...) Pregled i štampa svih evidencija, spiskova, lista, virmana kao i starih obrazaca za sve ranije rađene obračune.

pročitajte više

Izvoz virmana u sve programe za elektronsko bankarstvo. Automatsko formiranje, pregled i štampa M-4, M-4K i PPP obrazaca. Kontrola i priprema za elektronski izvoz podataka u propisanom formatu. Pregled, štampa i mogućnost izmene Ugovora o radu, Aneksa ugovora, Rešenja o prestanku radnog odnosa, Rešenja o godišnjem odmoru, Proseka zarada, Kartica evidencije... Usaglašen sa sistemom objedinjene naplate poreza i doprinosa. Sadrži obrazac PPP-PD u štampanom i elektronskom obliku (XML fajl za slanje na portal ePorezi).

zatvori

OSNOVNA SREDSTVA

verzija: 1.06 // 17.02.2020.

BTNdownload2 

 GodisnjaLicenca


Godišnji i periodični obračuni računovodstvene i poreske amortizacije. Svi prateći zakonom propisani obrasci. Kartice, spiskovi, popisne liste, nuliranja grupe, otpisi... Mogućnost rada u Agencijskom modu (više firmi).


0 RSD
Besplatno

pročitajte više

Odobrava se jedna besplatna licenca po firmi na osnovu zahteva - program radi sa osnovnim funkcijama

zatvori

1.240 RSD
Pojedinačna licenca

pročitajte više

licenca za jednu firmu na jednom računaru

zatvori

2.480 RSD
Serverska licenca

pročitajte više

jedan server za više korisnika i više radnih jedinica u mreži

zatvori

racun_iconFAKTURISANJE RAČUN

verzija: 3.36 // 20.07.2020.

BTNdownload2 

 GodisnjaLicenca


Fakturisanje - izrada računa, pregled, štampa i veliki broj pratećih funkcija (kartice kupaca, kartice robe, praćenje zalihe, izrada predračuna, jednostavno formiranje računa

pročitajte više

po predračunu, knjiga izdatih računa...). Program je veoma pregledan i jednostavan za korišćenje, a ima i mogućnost izrade računa za više firmi. Više detalja na web strani Račun-Otpremnica -  www.racun-otpremnica.com  kao i na strani Fakturisanje-Račun -  www.fakturisanje-racun.com 

zatvori

0 RSD
Besplatno

pročitajte više

Odobrava se jedna besplatna licenca po firmi na osnovu zahteva - program radi sa osnovnim funkcijama

zatvori

1.240 RSD
Pojedinačna licenca

pročitajte više

licenca za jednu firmu na jednom računaru

zatvori

2.480 RSD
Serverska licenca

pročitajte više

jedan server za više korisnika i više radnih jedinica u mreži

zatvori

OFF-S / HOBI

verzija: 1.48 // 11.08.2020.

BTNdownload2 

GodisnjaLicenca
Robno poslovanje za jednu ili više firmi u oblasti Trgovine, Ugostiteljstva, Knjižarstva.
-Roba, usluge, kupci, dobavljači  -Kalkulacije, zaduženja, trebovanja
-Računi, predračuni, otpremnice
-Knjižna odobrenja i zaduženja, izvodi tekućeg računa
-Nivelacije, popis robe
-Kartice robe, usluga, kupaca, dobavljača, praćenje zaliha po više kriterijuma, praćenje dospelih i nedospelih dugovanja i potraživanja, odjave komisione prodaje, praćenje prodaje robno i finansijski po više kriterijuma...

pročitajte više

-Dnevni promet ugostitelja DPU
-KEP, rekapitulacije, cenovne nalepnice, spiskovi...
-Knjiga izlaznih računa KIR, Knjiga ulaznih/primljenih računa KPR...
Program se može koristiti i kao back office programa  MO_moneyoperater (PC KASA POS) 

zatvori

POPDV_iconHOPS_popdv

verzija: 18.09 // 12.09.2018.
BTNdownload2
JednoktanoLicenca
Program HOPS_POPDV je zamišljen i realizovan tako da ga je moguće koristiti nezavisno od drugih programa. U njemu su omogućeni ručni unos-obrada, kontrola, štampa, izvoz u XML i arhiviranje završenih POPDV tabela za jednu ili više firmi kada se koristi u modu

pročitajte više

za knjigovodstvene agencije.
Program prepoznaje i automatski se povezuje sa svim HARD office knjigovodstvenim programima iz kojih na zahtev učitava i popunjava sve POPDV tabele za izabrani period obračuna. Automatski učitane podatke je, kao i u nezavisnom modu rada ovog programa, moguće ručno unositi-obrađivati, kontrolisati, štampti, izvoziti u XML i arhivirati.

zatvori

0 RSD
Besplatno

pročitajte više

besplatno za sve koji imaju aktivnu licencu za bilo koji HARDoffice program

zatvori

1.240 RSD
Jednokratno

pročitajte više

jedan server za više korisnika i više radnih jedinica u mreži

zatvori

MO-moneyoperater

verzija 1.49 // 10.09.2020.

 MesecnaLicenca

Nekada PC KASA POS ... sada ... MO-moneyoperater.
Preuzimanje programa i detaljne informacije potražite na adresi:  www.probajMO.info 
 


 

HARDcopy_iconHARD COPY

verzija: 1.00 // 11.08.2009.

BTNdownload3 

Jednostavan korisnički interfejs koji vam omogućava da brzo i lako sačuvate vaše podatke. Za manje od minuta podesite ovaj besplatni program, a onda je dovoljan jedan klik da vaši podaci budu sačuvani u ZIP formatu.

kdKARTICE DUŽNIKA

verzija: 1.01 // 29.10.2011.

BTNdownload3 

Pregledan i jednostavan besplatni program za finansijsko praćenje vaših poslovnih partnera.
Pojedinačna i periodična (mesečna/godišnja) zaduženja, evidencija uplata, štampa pojedinačne kartice ili kompletnog spiska dužnika.

kontrolnibr_iconKONTROLNI BROJ

verzija: 1.02 // 14.11.2017.

BTNdownload3 

Izračunavanje poziva na broj odobrenja i Kontrolnog broja po modelu 97 za PIB i JMBG.
Sadrži kompletan spisak opština.

zip_iconPOŠTANSKI BROJEVI SRBIJE

verzija: 1.00 // 08.08.2013.

BTNdownload3 

Ovaj besplatni program Vam, na najlakši način, omogućava pronalaženje poštanskog broja bilo kog mesta ili opštine u Srbiji. Kao i ostali programi i ovaj je veoma jednostavan za korišćenje, a spisak poštanskih brojeva je pregledan i može se pretraživati i sortirati po nekoliko k kriterijuma.

speccekova_iconSPECIFIKACIJA ČEKOVA

verzija: 1.05 // 07.09.2017.

BTNdownload3 

Izuzetno jednostavan i potpuno funkcionalan besplatan program za izradu specifikacije čekova tekućih računa gradjana. Ovim besplatnim programom moguće je raditi specifikacije čekova za jednu ili više firmi. Nakon izrade pojedinačnih specifikacija čekova program će automatski napraviti i zbirnu specifikaciju čekova kao i naloge za naplatu. Nakon toga dovoljno je sve pustiti na štampu i posao izrade specifikacije čekova tekućih računa gradjana je gotov - brzo, jednostavno i besplatno!

servis_iconSERVIS TELEFONA / AUTOMOBILA

 

verzija: 1.03 // 25.10.2009.
BTNservisAUTOMOBILA
verzija: 1.01 // 27.04.2011.

Besplatni programi koji su namenjeni za jednostavnije kreiranje i štampanje servisnih naloga. Ovi programi omogućavaju da svi zaposleni u servisu mogu jednostavno doći do informacija koje su im potrebne, bez obzira da li rade na samom servisiranju ili su u kontaktu sa klijentima.

OSTALI KORISNI PROGRAMI

Štampa u PDF fajl
 doPDF 6  /  doPDF 7  /  doPDF 8 

Drajver za com port bar code čitače
 Zebex (com2kbdwin.exe) 
 Zebex (com2kbdwin.zip) 

Štampa iz DOS programa na laserskim i ink jet printerima
Dos Printer

Daljinska podrška
 HARD office 
 Im Pc Remote 


USLOVI KORIŠĆENJA

Email podrška
Putem kontakt forme možete dobiti osnovne informacije o korišćenju programa i uslovima korišćenja

TPtel_wTelefonska podrška
Telefonom možete dobiti uputstva za rešavanje problema nastalih u radu, greške unosa i sl.

TPdaljinska_WDaljinska podrška
Daljinskim pristupom vašem računaru rešavamo složenije probleme nastale u radu, greške unosa i sl.

TPnalokaciji_WPodrška na lokaciji
U najkraćem mogućem roku dolazimo kod vas i rešavamo najsloženije probleme nastale u radu, greške unosa i sl.
*Kada je podrška na lokaciji obuhvaćena licencom naplaćuju se samo putni troškovi van lokala po ceni od 0.3€/km.

TPvreme-odzivaVreme odziva
Zbog HARDoffice politike fer poslovanja po kome klijentima pružamo usluge u skladu sa licencom koju su platili, molimo sve korisnike da u slučaju slanja E-mail-a označe svoj pravi status (kategoriju korisnika). U slučaju štikliranja pogrešnog statusa HARDoffice zadržava pravo da korisnicima fakturiše dodatne usluge koje nisu obuhvaćene njihovom licencom.

 Neregistrovani 
novi (korisnici bez plaćene licence), korisnici besplatnih programa
E-mail podrška: u roku od 24h
Telefonska podrška:
radnim danima od 9 -17h
 Registrovani 
korisnici sa plaćenom licencom
E-mail podrška:
radnim danima od 9 -17h
Telefonska podrška:
radnim danima od 9 -17h
 Premijum 
korisnici premijum licence
E-mail podrška: u roku od 1h
Telefonska podrška: od 8 -24h

Plaćanjem licence ostvarujete pravo na korišćenje HARDoffice programa i podršku obuhvaćenu licencom sve do nivoa fer poslovanja. Sve licence uključuju pravo na nove verzije programa.


Na raspolaganju vam je i podrška koja nije obuhvaćena licencom pod sledećim uslovima:
- Telefonska podrška - 3€/15min
- Podrška na terenu - 20€/sat
- Putni troškovi van lokala - 0.3€/km
Podršku koja nije obuhvaćena licencom ili prelazi nivo fer poslovanja fakturišemo jednom mesečno preračunato u dinare, a prema evidenciji korišćenja za prethodni mesec sa rokom plaćanja od 7 dana.

* Napomena
Korisnik je u obavezi da redovno pravi rezervnu kopiju svojih podataka.
HARDoffice ni na koji način ne odgovara za eventualne posledice neovlaštenog/nekorektnog korišćenja programa, kao ni za moguće posledice havarija kao što su kvarovi na računarskoj opremi, virusi, oštećenja podataka i sl.

DIREKCIJA

Carice Milice 1
Zrenjanin, Srbija
office@hardoffice.rs

PJ NOVI SAD

mob. 063 555 196 ns.office@hardoffice.rs

PODRŠKA

mob. 063 514 254 podrska@hardoffice.rs

fb youtube

email_podrska
vreme odziva:

NEREGISTROVANIM KORISNICIMA
u roku od 24h
REGISTROVANIM KORISNICIMA
u toku radnog vremena
PREMIUM KORISNICIMA u roku od 1h

9 -17h
radnim danima

REGISTROVANI I
NEREGISTROVANI KORISNICI

 
8 -24h

PREMIUM KORISNICI 

novi korisnik, korisnik besplatnih programakorisnik sa plaćenom licencom      korisnik premijum licence

   Potrudićemo se da vam odgovorimo u roku od 24h   

   Potrudićemo se da vam odgovorimo u toku radnog vremena   

   Potrudićemo se da vam odgovorimo za sat vremena   

*više u uslovima korišćenja

© Copyright 2018 HARD office