Uslovi korišćenjaHARD office programa

Sva Autorska Prava zadržava firma HARD office.
Programi dostupni za preuzimanje na ovom sajtu su vlasništvo firme HARD office i zaštićeni su Zakonom o Autorskim pravima.
Vi imate pravo korišćenja, ali niste ovlašćeni za distribuciju, prodaju, iznajmljivanje ili pozajmljivanje programa.
Hvala što se interesujete za HARD office programe!

OPŠTI USLOVI

  • Korisnik, plaćanjem godišnje licence, ostvaruje pravo na korišćenje programa.
  • Iskazane cene se odnose na svaku instalaciju programa koja koristi svoje (nezavisne) baze podataka.
  • Cene licence se odnose na 1 do 5 instalacija programa odnosno nezavisnih baza podataka.
  • Preko 5 instalacija cena licence se posebno dogovara.
  • Ako instalirate program na jednom računaru i pristupate mu putem lokalne mreže sa, recimo tri računara, plaćate samo jednu licencu.
  • Ako instalirate program na jednom računaru u dva različita foldera plaćate dve licence.

LICENCE

OSNOVNA GODIŠNJA LICENCA

  • Korisnik, plaćanjem OSNOVNE godišnje licence, ostvaruje pravo na korišćenje programa.

  • STANDARD GODIŠNJA LICENCA

  • Korisnik, plaćanjem STANDARD godišnje licence, ostvaruje pravo na korišćenje programa.
  • Korisnik ostvaruje pravo na podršku do nivoa fer poslovanja.