Program HOLD - Obračun zaradaAktuelna verzija programa: 1.41

Program možete lako prilagoditi željenom načinu rada brzim i jednostavnim podešavanjem parametara.
Ova podešavanja je moguće primeniti na jednu ili sve firme i njihove zaposlene.
Svaki je obračun moguće ponavljati do postizanja željenih vrednosti.
Neke od brojnih funkcija su:

 • Isplata više akontacija
 • Obračun na osnovu bruto ili neto osnovica
 • Obračun za puno ili skraćeno radno vreme
 • Obračun kredita, obustava (sindikat, samodoprinos, alimentacija...)
 • Uvećanje ili umanjenje zarade u bruto ili neto iznosu
 • Obračun zarada za radnike sa olakšicama
 • Pregled i štampa svih evidencija, spiskova, lista
 • Pregled i štampa virmana
 • Pregled i štampa starih obrazaca za sve ranije rađene obračune
 • Izvoz virmana u sve programe za elektronsko bankarstvo
 • Automatsko formiranje PPP obrazaca
 • Kontrola i priprema za elektronski izvoz podataka u propisanom formatu
 • Formiranje pregled i štampa M-4, M-4K obrazaca za ranije obračune
 • Pregled, štampa i mogućnost izmene Ugovora o radu, Aneksa ugovora
 • Pregled, štampa i mogućnost izmene Rešenja o prestanku radnog odnosa, Rešenja o godišnjem odmoru
 • Pregled, štampa i mogućnost izmene Proseka zarada, Kartica evidencije…
 • Usaglašen sa sistemom objedinjene naplate poreza i doprinosa
 • Sadrži obrazac PPP-PD u štampanom i elektronskom obliku (XML fajl za slanje na portal ePorezi
Uslovi korišćenja

Spremni da počnete?

Nakon preuzimanja i instalacije programa, na raspolaganju vam je probni period od 60 dana
i u tom periodu je program potpuno funkcionalan za testiranje.
Nakon probnog perioda, ukoliko ste zadovoljni funkcijama i radom programa,
možete preuzeti predračun za uplatu godišnje licence.


Istorija promena

Da bi programi bili savršeni potrebno je vreme.
Mi svakom novom verzijom programa idemo u korak sa zahtevima
koje nameće poslovanje, usavršavamo postojeće i uključujemo nove opcije,
na zadovoljstvo mnogobrojnih korisnika.

Verzija 1.41:

-novo: obracun za novozaposleno lice sa olaksicama (clan 21z ZPDG i clan 45ž ZDOSO; clan 21i ZPDG i clan 45z ZDOSO)
-novo: izvoz spiska sa podacima za obracun
-novo: stampa HOPS finansijskog naloga
-izmenjeno: sifre vrsta placanja za Ugovor o delu kad normirani troskovi iznose 50%
-izmenjeno: prosek zarada i M4 obrazac moze se stampati za period do 10 godina unazad (ukoliko postoje podaci)
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu neoporezivog iznosa zarade
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu najnize i najvise osnovice doprinosa
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu minimalne neto zarade po radnom casu
-izmenjeno: na obracunu, nakon formiranja spiska zaposlenih, moguc unos osnovice do iznosa 9,999,999.99
-izmenjeno: ukoliko je zaposleni odjavljen vidi se na filteru spiska "U radnom odnosu" do isteka sledeceg meseca od datuma odjave
-izmenjeno: prilikom formiranja XML fala iz broja telefona se izbacuju svi karakteri koji nisu broj
-izmenjeno: na OZ obrascu tekst "Uvecanje zarade" izmenjen u "Zarada po osnovu radnog ucinka"

Verzija 1.40:

- promena protokola za registraciju programa (za korisnike koji su imali problema sa aktivacijom licence)
- promenjena putanja za poziv online predracuna

Verzija 1.39:

-izmenjeno: problem kod produženja Olakšica za kvalifikovano novozaposleno lice (član 21ž ZPDG) do 31.12.2025.

Verzija 1.38:

-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za umanjenje stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu neoporezivog iznosa zarade
-izmenjeno: provera i upozorenje korisniku za promenu najnize i najvise osnovice doprinosa
-izmenjeno: povecano polje mejl adrese u podacima podnosioca PPP-PD prijave
-izmenjeno: ispravka štampe OZ-10 obrasca za veći broj zaposlenih
-izmenjeno: proširenja polja obracuna
-novo: dodat ispis PIB-a i Maticnog broja na stampi proseka zarada

Verzija 1.37b:

-izmenjeno: proširene kolone na obračunu zarada da se mogu videti iznosi zarade veći od 9 miliona i iznosi osnovice veći od 99 miliona
-ispravljeno: ispravka obracuna bruto bonusa kada je bruto bonus veci od najvise osnovice za obracun doprinosa

Verzija 1.37:

-novo: kontiranje bolovanja preko 30 dana i porodiljskog bolovanja (za prenos u program HOPS express)
-novo: kontiranje licna primanja preduzetnika/osnivaca, ugovor o zakupu nepokretnosti, ugovor o delu, dividende i ucesca u dobiti (za prenos u program HOPS express)
-novo: opomena prilikom formiranja obracuna ako je neoporezivi iznos 0
-novo: izvoz virmana za e-banking kod obracuna van radnog odnosa (u fazi testiranja)
-novo: obracun zarada za lica koja steknu status kvalifikovanog novozaposlenog lica u 2022. godini
-novo: provera i upozorenje korisniku za umanjenje stopa doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0.5%
-novo: provera i upozorenje korisniku za promenu neoporezivog iznosa zarade
-novo: provera i upozorenje korisniku za promenu najnize i najvise osnovice doprinosa
-izmenjeno: kontrola formata broja telefona kontakt osobe prilikom pravljenja XML fajla
-izmenjeno: uvecanje/umanjenje zarade (finansijska nagrada,bonus,premija,stimulacija,kazna,penali,rezultati rada) kod obracuna po neto radnom satu
-izmenjeno: unapredjen algoritam za proracun kalendarskog broja dana na obrascu PPP-PD

Verzija 1.36:

-novo: ako uneti datum placanja, kod obracuna van radnog odnosa, pada u dane vikenda, program upozorava korisnika i nudi promenu datuma
-izmenjeno: olaksice za Kvalifikovano novozaposleno lice se tretiraju kao umanjenje troskova poslodavca umesto kao uvecanje neto zarade zaposlenog
-izmenjeno: ukoliko korisnici upisuju datume na obrascima rucno, zamenjen je ispis 201__ sa ispisom 20___
-izmenjeno: unapredjen je algoritam za proracun kalendarskog broja dana na obrascu PPP-PD
-izmenjeno: SMS aktivacija licence zamenjena je telefonskom aktivacijom (samo za korisnike koji nemaju internet konekciju)
-izmenjeno: prikaz tekucih racuna objedinjene naplate na stampi obracuna van radnog odnosa
-ispravljeno: ispis osnovica na osnovnom obracunu za obracune zarada za Kvalifikovano novozaposleno lice
-ispravljeno: sifra vrste prihoda na obrascu PPP-PD za zaposlene koji u mesecu imaju samo sate na bolovanju do 30 dana, a nemaju sate redovnog rada
-ispravljeno: sifra vrste prihoda na obrascu PPP-PD za bolovanje zbog povrede na radu
-ispravljeno: tekst na polju unosa bonusa kod promene tipa osnovice za obracun
-ispravljeno: izmena podatka od strane korisnika o ukupnom broju zaposlenih i broju zaposlenih sa najnizom osnovicom na korekciji PPP-PD obrasca

Verzija 1.35:

-novo: olaksice za Kvalifikovano novozaposleno lice
-novo: obracun sa opcijom uvecanja/umanjenja zarade (finansijska nagrada, bonus, premija, stimulacija, kazne, penali, rezultati rada)
-novo: formiranje spiska po kriterijumu sa i bez olaksica za zaposlene
-izmenjeno: povecan broj mesta ispisa na obracunu za iznose osnovica koje prelaze 9,999,999.99
-izmenjeno: upit za aktuelnu godinu, za prenos u HOPS nalog, ako je januar mesec i ako je godina obracuna razlicita od tekuce godine (do sada je postojao upit samo u januaru mesecu)
-izmenjeno: opcija u podesavanjima za razvrstavanje neto iznosa po satima na OZ obrascu

Verzija 1.34:

-novo: Provera Umanjenja stopa Doprinosa za PIO na teret poslodavca za 0.5%
-izmenjeno: ukinuta je poruka korisniku prilikom prvog pokretanja programa

Verzija 1.33:

-novo: stampa neto iznosa razvrstana po casovima na Obrascu OZ
-novo: preuzimanje racuna sa HARD office servera
-izmenjeno: uskladjivanje Obrasca OZ-10 sa zakonskom regulativom
-izmenjeno: informacije za uplatu licence preusmeravaju korisnika na web stranu
-izmenjeno: odabir 4 E-Banking formata za izvoz virmana (MultiEBanking, OfficeBanking (stari i novi), Halcom)
-izmenjeno: azuriran spisak banaka na stampi Obrasca OZ

Verzija 1.32:

-novo: obracun zdravstvenog osiguranja zaposlenim penzionerima (opcija u delu Zaposleni > Radni osnos)
-novo: novi txt format izvoza za OfficeBanking (samo za testiranje)
-novo: izvoz obracuna (iz radnog odnosa) za uvoz u program HOPS express
-novo: opcija u podesavanjima da se iskljuci podsetnik o arhiviranju (za korisnike koji koriste eksterni arhiver)
-novo: opcija u podesavanjima da se promeni broj dana posle kojeg ce se prikazati podsetnik za arhivu podataka
-novo: posle 5 uzastopnih poruka da ne postoji arhiva podataka program nudi da se arhiva uradi u tom trenutku
-novo: onemoguceno pokretanje programa u sistemskim folderima ili folderima koji ne zadovoljavaju uslove za siguran rad programa
-izmenjeno: odabir foldera programa HOPS prihvata folder programa HOPS express kao validan
-izmenjeno: sifra vrste prihoda za licnu zaradu preduzetnika koji je osiguran po drugom osnovu (1 01 106 00 0)
-izmenjeno: pojednostavljena poruka o arhiviranju podataka

Verzija 1.31:

-izmenjeno: usaglašavanje programa sa cPanel sigurnosnim zahtevima

Verzija 1.30:

-novo: procenti bolovanja preko 30 dana mogu se unositi i direktno kod podataka zaposlenog
-novo: kartica kredita/obustava zaposlenih
-novo: informacije za arhiviranje podataka ako arhiva nije radjena u prethodnih 30 dana
-novo: dodatne kontrole izabrane vrste obracuna kod obracuna van radnog odnosa
-novo: dodatne kontrole izabrane osnovice obracuna kod obracuna van radnog odnosa
-novo: kontrola da li su iznosi za obracun preveliki kod obracuna van radnog odnosa
-izmenjeno: kontrola radnog foldera programa
-izmenjeno: M4 poslodavca moze da se radi za prethodnih 10 godina (do sada je moglo za 5 godina unazad)
-izmenjeno: dodatno upozorenje ako se program koristi u nedozvoljenom radnom folderu
-izmenjeno: na ugovoru o zakupu nepokretnosti dodat ispis obracunskog meseca i godine (po datumu obracuna)
-izmenjeno: dodata adresa zaposlenog u izvozu za e-banking
-izmenjeno: iskljucen prikaz tekucih racuna koji su se primenjivali do 03.2014 godine na pregledu i na stampi obracuna zarada i naknada
-izmenjeno: tekstualne izmene u nazivu pojedinih labela
-ispravljeno: obracun kad je osnovica veca od najvise osnovice, a zaposleni nije imao pun fond sati i nije oznacena korekcija po fondu sati
-ispravljeno: kontrola nuliranja sati kod pripreme novog obracuna
-ispravljeno: negativan iznos poreza kod obracuna porodiljskog odsustva na 30%

Verzija 1.29:

-novo: sortiranje podataka za M-4K klikom na JMBG zaposlenog
-novo: izvoz podataka za M-4K u formatu za PIO portal
-novo: unos Iznos/BOP kod PP OD-O obrasca
-novo: ugovorena osnovica u ugovoru o radu direktno zavisna od popunjenih podataka za obracun zaposlenog
-izmenjeno: proracun dana i meseci za M-4 i M-4K obrazac
-izmenjeno: prihvat korekcije od strane korisnika za dane i mesece na M-4K obrascu
-izmenjeno: stampa adrese platioca i primaoca na stampi virmana
-izmenjeno: program vise ne cita podatke iz Registry baze za utvrdjivanje skalabilnosti programa
-izmenjeno: vizuelne promene osnovnog menia
-izmenjeno: informacija o preuzimanju racuna u elektronskoj formi na pregledu informacija za uplatu licence
-izmenjeno: dodati PIB i godina u imenu fajla za izvoz M-4K
-izmenjeno: tekst Ugovora o radu (uskladjivanje sa zakonskom regulativom)
-izmenjeno: Opis radnog mesta na Ugovoru o radu je ograničen na 5 redova
-izmenjeno: stampa u PDF dostupna samo u TEST verziji programa
-izmenjeno: dodati PIB i godina u imenu fajla za M-4K u PDF formatu

Verzija 1.28:

-novo: meni Održavanje i Pomoc objedinjeni u meniu Info
-novo: informacije za uplatu licence na formi za aktivaciju licence
-izmenjeno: štampa obrasca PPP-PO
-izmenjeno: dodatne kontrole prilikom provere strukture baza podataka
-izmenjeno: kontrola vrednosti polje MFP_3 prilikom formiranja PPP-PD obrasca kod zaposlenih sa nepunim radnim vremenom
-izmenjeno: proraèun broja kalendarskih dana za fond sati manji od mesecnog fonda
-izmenjeno: prikaz podataka o licenci se preuzima iz novog licencnog fajla
-izmenjeno: prezime, ime i broj identifikacije zaposlenog su obavezni podaci
-ispravljeno: prekid rada programa prilikom višestrukog odabira firmi
-ispravljeno: rešen problem prilikom formiranja PPP-PD obrasca ako je podatak Radno vreme zaposlenog izvan programskog opsega
-ispravljeno: prekid rada programa posle dvoklika na prazan spiska godišnjih obrazaca

Verzija 1.27:

-novo: dodatne kontrole izabrane vrste obracuna
-novo: dodatne kontrole izabrane osnovice obracuna
-novo: onemoguceno je koriscenje osnovnog ekrana programa dok se ucitavaju parametri programa
-novo: prilikom pokretanja programa proverava se ispravnost radnog foldera
-novo: mogucnost stampe informativnog naloga za uplatu licence
-izmenjeno: kontrola predpunjenja podataka o porezima i doprinosima radi se samo prilikom instalacije nove verzije programa
-izmenjeno: izgled poruka o gresci
-izmenjeno: optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa

Verzija 0.12 - 1.27:

Sve informacije o starijim verzijama možete pronaći u programu, opcija Pomoć > Informacije u programu