Program RAČUNAktuelna verzija programa: 3.46

Jednostavan, pregledan i funkcionalan čak i u probnom periodu od 60 dana,
program koji će Vam omogućiti da brzo i efikasno radite svoj posao.
Konstantnom nadogradnjom i unapređivanjem radnog okruženja potrudili smo se da Vaš posao bude još lakši.
Odaberite kupca, dodajte robu i/ili usluge u željenoj količini i štampajte. Jednostavnije ne može.
Ovo su samo neke od brojnih funkcija:

 • izdavanje eFakture
 • povezivanje/slanje računa na SEF portal
 • kartice kupaca
 • kartice robe
 • praćenje zalihe
 • praćenje preostalih dugovanja
 • izrada predračuna
 • jednostavno formiranje računa po predračunu/otpremnici
 • knjiga izdatih računa
 • rad sa MP i VP cenama
 • izdavanje računa sa poreskim oslobodjenjem
Uslovi korišćenja

Spremni da počnete?

Nakon preuzimanja i instalacije programa, na raspolaganju vam je probni period od 60 dana
i u tom periodu je program potpuno funkcionalan za testiranje.
Nakon probnog perioda, ukoliko ste zadovoljni funkcijama i radom programa,
možete preuzeti predračun za uplatu godišnje licence.


Istorija promena

Da bi programi bili savršeni potrebno je vreme.
Mi svakom novom verzijom programa idemo u korak sa zahtevima
koje nameće poslovanje, usavršavamo postojeće i uključujemo nove opcije,
na zadovoljstvo mnogobrojnih korisnika.

Verzija 3.46:

- aktivirana opcija avansnih racuna i povezivanje konacnog racuna sa avansnim
- dugme "servis eRacun" se ne pojavljuje na pregledu stampe racuna iz prethodnih godina
- ukinuta je opcija Agencijski mod
- novu firmu moze otvoriti samo registrovani korisnik
- omogucena stampa spiska firmi
- kod brisanja racuna formiju se rezervni fajlovi (korisnik ne moze samostalno vratiti obrisane racune)
- kod otvaranja nove poslovne godine mora se uneti sifra, ako nova godina nije tekuca godina

Verzija 3.45:

- ispravljen problem preklapanja teksta porudzbenice/ugovora sa prethodnim redom
- ispravljeno sortiranje kolicina na ulazu robe
- tabela uporednog pregleda licenci uskladjena sa novim licencama
- ako tekst klauzule sadrzi samo prazne redove, klauzula se ne stampa
- nova opcija za automasko pravljenje storno racuna od aktuelnog racuna
- opcija da se stampa tekst RACUN - ESIR PRILOG ako je na racunu unet PFR broj
- uskladjene labele Prodavac/Kupac/Dokument u skladu sa SEF dokumentom
- povecan broj karaktera u nazivu firme i nazivu kupca na racunima na 100 karaktera (50+50)
- kod sortiranja pregleda racuna/predracuna/otpremnica po kupcu ili po datumu dodatno se sortira i po broju racuna

Verzija 3.44:

- prenos racuna, predracuna, otpremnica i kupaca u drugu firmu
- poziv SEF pregleda salje i broj racuna (ako ga ima)
- promena protokola za registraciju programa (za korisnike koji su imali problema sa aktivacijom licence)
- promenjena putanja za poziv online predracuna

Verzija 3.43:

- prosiren broj mesta za korisnicko ime i lozinku za slanje elektronskih racuna
- dodate nove kategorije poreskih oslobodjenja
- proverava se postojanje servisa eRacun prilikom pokretanja programa
- poziv pregleda SEF podataka u meniju pregleda racuna
- ispis poruke gde se pokreće SEF pregled

Verzija 3.42:

- odabir tipa poreskog oslobodjenja
- prosirena mejl adresu kupca na 50 karaktera
- polja za unos broje porudzbenice i ugovora
- izmenjen algoritam za ispis labele "Ukupno" na totalu stavki
- dozvoljen upis negativnog broja dana u valuti
- provera strukture baza podataka kroz meni Odrzavanje

Verzija 3.41:

- automatsko dodavanje i ispis vodećih nula na JBKJS broj
- na unosu podataka o kupcu "prošireni unos" je predefinisana opcija
- na proširenom unosu podataka o kupcu kod kontakta kupca je dodat opis da je predviđen za e-mail
- na spisku kupaca dodata je adresa i matični broj
- dodata je opcija izvoza spiska kupaca

Verzija 3.40:

- omogućen upis JBKJS broja kupca
- aktivirana opcija slanja eRačuna

Verzija 3.39

- provera da li je otvorena nova poslovna godina se radi na pregledu spiska računa
- opcija za prenos računa i otpremnica iz stare godine u novu, ako su pogrešno knjiženi
- knjiga izdatih račun i rekapitulacija računa uskladjeni sa poreskim oslobodjenjem na računu
- novi link za informacije za uplatu licence
- upozorenje pre štampe dokumenta kad dokument nema stavke
- priprema programa za izdavanje elektronskih računa
- optimizacija programskog koda

Verzija 3.38:

- kad je korisnički font na racunima veći od 8 tekst roka i valute plaćanja prelama se u dva reda
- na štampi reda računa, kod artikala sa opisnim nazivom, štampa se minimum jedan red u situacijama u kojima je artikl označen da je opisni, a nije unet opis
- informacije za uplatu licence preusmeravaju korisnika na HARD office web stranu
- preuzimanje računa sa HARD office servera
- usklađen uporedni pregled licenci sa novim modelom licenciranja programa
- ispravljen ispis o statusu programa dok se proverava licenca
- vraćene funkcionalnosti računa koje su bile privremeno blokirane radi provere statusa
- smanjeno vreme konekcije na FTP server radi provere licence i nove verzija
- ispravka na izveštaju Rekapitulacija po robi za uneta dokumenta
- gramatičke ispravke na formi računa

Verzija 3.37:

- informacije o uskladjenosti programa sa zakonskom regulativom izdavanja e-racuna (tekst se iskljucuje nakon klika na isti)
- stampa racuna bez pecata i potpisa, sa jedinstvenim identifikatorom, sad je predefinisano ukljucena (korisnik moze iskljuciti tu opciju u podesavanjima)
- dodatne kontrole i upozorenja korisniku ako je program instaliran ili kopiran u sistemski folder ili u folder u kojem program nema prava citanja/pisanja
- ispravka kod formiranja poziva na broj po modelu 97 kod stampe racuna na vise strana
- isptavka ispisa iznosa za placanje racuna za iznose preko 99,999,999.99
- ispravka nedostatka YU fonta na stampi pojedinih dokumenata
- omogucena pretraga kupaca po PIB-u, u polju "Naziv kupca", tokom unosa racuna
- na stampi KIR ispravljen redosled stampe ako ima vise racuna u istom danu (spisak se dodatno sortira po broju racuna)
- na stampi racuna ispisuje se broj tekuceg racuna u tekstu klauzula racuna u delu "Molimo Vas da obavezu po ovom..."
- dodatne kontrole kod otvaranja nove poslovne godine
- nakon potvrde odabranog artikla ukida se filter pretrage nad artiklima (ako je bio aktivan)

Verzija 3.36:

- pretraga robe/usluga na unosu racuna sa Ctrl+F
- odabir robe/usluga na unosu racuna pritiskom na Enter na spisku robe/usluga
- potvrda pre brisanja svih stavki na unosu racuna
- ako su cena bez pdv-a i cena sa pdv bez decimala i cena sa rabatom se stampa bez decimala
- poziv na broj po modelu 97
- povecan iznos uplate po racunu i uplate kupca na iznose do 999,999,999.99
- povecan ispis salda na kartici kupca na iznose do 999,999,999.99
- povecan ispis salda na zbornoj kartici kupca na iznose do 999,999,999.99
- SMS aktivacija licence zamenjena telefonskom aktivacijom (samo za korisnike koji nemaju internet konekciju)

Verzija 3.35:

- dadat unos i stampa maticnog broja firme i kupca (uskladjivanje sa izmenama Zakona o trgovini)
- nova opcija na unosu racuna (desni klik na tabelu stavki) "saberi iste" stavke na racunu ako su isti sifra, cena i rabat
- mogucnost izrade predracuna sa poreskim oslobodjenjem
- ispravljen problem koji je nastajao sa iznosom placanja kada je racun sa poreskim oslobodjenjem, a roba sa stopom PDV 0%
- obracun stanja zaliha se radi sa vise decimala (zbog preciznosti zalihe kod korisnika koji rade sa kolicinama sa vecim brojem decimalnih mesta)
- preporucena valuta placanja kod kupaca
- posle 5 uzastopnih poruka da ne postoji arhiva podataka program nudi da se arhiva uradi u tom trenutku

Verzija 3.34:

- optimizacija u upravljanju bazama podataka za unapredjenje stabilnosti programa
- ucitavanje adekvatnog spiska nakon prvog klika korisnika na odabranu opciju
- automatska online aktivacija licence (ako je ostalo vise od 30 dana na HARDoffice FTP serveru)
- na spisku kupaca ucitava se polje Naziv 2
- pretraga kupaca u racunu i na spisku kupaca po polju Naziv 2
- mogucnost promene poslovne godine nakon isteka licence
- korekcija labela za korisnike iz Hrvatske
- izmene u proracunu prelamanja strane na stampi racuna
- vizuelne promene osnovnog menia
- program vise ne cita podatke iz Registry baze za utvrdjivanje skalabilnosti programa
- informacija o preuzimanju racuna u elektronskoj formi na pregledu informacija za uplatu licence
- pretraga artikala po filteru na unosu artikala na racun
- podesavanja vezana za informaciju o arhiviranju programa i podataka

Verzija 3.33:

- omogucen unos/snimanje sablona razlicitih klauzula za vise firmi
- rekapitulacija po robi na racunima, predracunima i otpremnicama po datumu i od broja do broja
- informacija korisniku programa ako arhiva podataka nije radjena vise od 30 dana
- za korisnike iz Crne Gore promena stope PDV sa 19% na 21%
- korekcija prikaza racuna sa oslobodjenjem na spisku i kartici kupca
- zbirna kartica kupaca po filteru

Verzija 3.32:

- opcija ispisa jedinstvenog identifikatora i zakonske regulative za racune bez pecata i potpisa
- promena teksta zakonske regulative za racune bez pecata i potpisa od strane korisnika
- ispravljen ispis teksta zaglavlja otpremnice kod otpremnica na vise stampanih strana
- ispravljen ispis podataka o licu koje je predalo otpremnicu
- na stampi spiska kupaca stampa se i PIB kupca
- kolona vrednost stampa se u skladu sa odabranom kolonom cene
- ispravljeno pogresno stampanje mesta izdavanja umesto mesta racuna u specificnoj kombinaciji programskih podesava
- ispravljeno ucitavanje klauzula novog racuna u radu sa vise firmi u mreznom okruzenju

Verzija 3.31:

- omogucen unos pojedinacne kolicine do 99 miliona
- opis u zaglavlju KIR prilagodjen regionu
- ispravljeno: otpremnice se nisu ucitavale nakon dvoklika na brzom pregledu
- korisnicki format kolona za stampu otpremnice
- rekapitulacija otpremnica
- informacije za uplatu licence na formi za aktivaciju licence
- validacija podataka o firmi prilikom aktivacije licence
- ispravljeno: problem sa sortiranjem stavki racuna klikom na poslednju kolonu bez podataka
- optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa

Verzija 3.30:

- prilikom brisanja stavke racuna pogresno je racunat prikaz salda racuna na ekranu ako je obrisana stavka imala razlicitu stopu poreza od trenutno odabrane stavke na spisku robe/usluga
- dok se ucitavaju podaci nije moguce aktivirati drugu akciju u programu
- provera da li je otvorena nova poslovna godina i informacije o proceduri otvaranja
- upit slanja error fajla na HARD office FTP server kao opcija u podesavanjima

Verzije 2.05 - 3.29:

Da vas ne razočaramo, kad ste već imali strpljenja i čitali sve ovo ovako daleko unazad! Sve informacije o starijim verzijama možete pronaći u programu, opcija Pomoć > Informacije u programu