Program OFF-S/HOBIAktuelna verzija programa: 1.56

Robno poslovanje za jednu ili više firmi u oblasti Trgovine, Ugostiteljstva, Knjižarstva

 • eFakture – izrada računa i slanje/povezivanje na SEF portal
 • Računi, predračuni, otpremnice
 • Roba, usluge, kupci, dobavljači
 • Kalkulacije, zaduženja, trebovanja
 • Knjižna odobrenja i zaduženja, izvodi tekućeg računa
 • Nivelacije, popis robe
 • Kartice robe, usluga, kupaca, dobavljača
 • Praćenje zaliha po više kriterijuma
 • Praćenje dospelih i nedospelih dugovanja i potraživanja
 • Odjave komisione prodaje
 • Praćenje prodaje robno i finansijski po više kriterijuma…
 • Dnevni promet ugostitelja DPU
 • KEP, rekapitulacije, cenovne nalepnice, spiskovi…
 • Knjiga izlaznih računa KIR
 • Knjiga ulaznih/primljenih računa KPR…
Uslovi korišćenja

Spremni da počnete?

Nakon preuzimanja i instalacije programa, na raspolaganju vam je probni period od 60 dana
i u tom periodu je program potpuno funkcionalan za testiranje.
Nakon probnog perioda, ukoliko ste zadovoljni funkcijama i radom programa,
možete preuzeti predračun za uplatu godišnje licence.


Istorija promena

Da bi programi bili savršeni potrebno je vreme.
Mi svakom novom verzijom programa idemo u korak sa zahtevima
koje nameće poslovanje, usavršavamo postojeće i uključujemo nove opcije,
na zadovoljstvo mnogobrojnih korisnika.

Verzija 1.56:

- promena protokola za registraciju programa (za korisnike koji su imali problema sa aktivacijom licence)
- promenjena putanja za poziv online predracuna

Verzija 1.55:

- sa poziva SEF pregleda može se poslati i racun na SEF
- promenjen tekst IZDAVAOC u PRODAVAC i PRIMAOC u KUPAC radi usklađivanja sa SEF
- slanje Knjižnog odobrenja/zaduženja na SEF
- ukinuta poruka da se klikne na OK pre poziva servisa eRacun

Verzija 1.54:

- ispravka unosa JMBG sa vodecom nulom
- prosiren broj mesta za korisnicko ime i lozinku za slanje elektronskih racuna
- dodate nove kategorije poreskih oslobodjenja
- proverava se postojanje servisa eRacun prilikom pokretanja programa
- poziv pregleda SEF podataka u meniju pregleda racuna

Verzija 1.53:

- na unosu podataka o kupcima/dobavljacima prosireni unos je predefinisana opcija
- na unosu maticnog broja kupca/dobavljaca vide se i vodece nule
- dodata opcije u klauzulama racuna: PFR broj, Porudzbenica, Ugovor
- stampa racuna sa unetim PFR brojem se stampa u skladu sa zakonskom regulativom (bez PDV i ispis clanova zakona)
- dodate opcije poreskog oslobođenja i stampa racuna sa ispisom poreskog oslobodjenja
- ukoliko nema robe na unosu stavki racuuna usluge su predefinisana opcija
- prosirena mejla adresa firme i mejl adresa kupca na 50 karaktera
- na racunu se stampa poziv na broj po modelu 97
- provera strukture baza podataka kroz meni Odrzavanje

Verzija 1.52:

- iskljucena kontrola JBKJS broja

Verzija 1.51:

- ispravka izvestaja Nabavka Po Dobavljacu
- uvedena opcija da kalkulacije umanje popis
- ispravljen upis maticnog broja sa vodecom nulom
- dodata opcija unosa JBKJS broja za kupce koji su javna preduzeca
- omoguceno slanje na portal e-Fakture koriscenjem servisa eRacun

Verzija 1.50:

- ucitavanje popisa iz CSV fajla
- kod otvaranja nove godine prenose se podaci programa Potvrde
- racuni idu u obrazac KEP i kad imaju oznaku da je racun po otpremnici
- kod unosa jedinicnih cena (preko cenovnika) kad se unese jedinicna kolicina, a postoji prodajna cena racuna se jedinicna cena
- kod snimanja promena jedinicnih cena iskljuceno osvezavanje cena (poziva se kod zatvaranja prozora)
- nova opcija: Dospela potrazivanja > po kupcima
- nova opcija: Dospela potrazivanja > po kupcima > samo zbirni podaci
- nova opcija: Nedospela potrazivanja > po kupcima
- nova opcija: Nedospela potrazivanja > po kupcima > samo zbirni podaci
- stavke osnovnog menia programa uskladjene sa stavkama toolbar menia
- broj decimala prodajne cene na unosu artikla, kalkulaciji i zaduzenju uskladjen sa unetim brojem decimala u podesavanju
- nova opcija Ponisti stope PDV - desni klik na stavkama racuna (za racune sa poreskim oslobodjenjem)
- kad se preuzme racun iz programa MO nudi se upis broja fiskalnog isecka, a zatim to ispisuje u napomeni
- nova opcija: stampa stanje zaliha sa proracunom azurira zalihu samo ako je period cela tekuca godina
- kartica artikla za period cele tekuce godine azurira zalihu odabranog artikla

Verzija 1.49:

- dodatne kontrole prilikom otvaranja nove poslovne godine
- podesavanja za informaciju o arhiviranju podataka
- nakon arhiviranja upisuje se podatak da je uradjena arhiva i resetuje se brojac upozorenja
- tokom arhiviranja se iskljucuje komunikacija programa sa korinsikom i onemogucava prekid arhiviranja
- Automatski dnevnik prodaje (opcija u .ini fajlu)
- na kartici repromaterijala se vidi i utrosak repromaterijala po normativu kad je utrosen gotovo proizvod po otpremnici
- opcija da se ne menja dobavljac kad ga korisnik unese

Verzija 1.48:

- novi izvestaj Nabavka po dobavljacu
- ispravka ponistenja rabata na stavkama racuna
- prilikom unosa stavki dokumenata program ostaje pozicioniran na poslednjem unetom podatku na spisku
- informacija korisniku programa ako arhiva podataka nije radjena vise od 30 dana
- posle 5 uzastopnih poruka, da ne postoji arhiva podataka, program nudi da se arhiva uradi u tom trenutku

Verzija 1.47:

- ispravka kod pretrage artikala (u situaciji kad se artikl bira strelicama i pritiskom na enter na spisku sa aktivnim filterom)
- izmene u funkciji prenosa artikala iz firme u firmu (nabavna cena u firmi prijema artikala se ne menja ukoliko je cena nula u firmi koja salje artikle)
- u opcijama podesavanja prikaza stavki menia dodata opcija knjiznog pisma
- funkcijski taster F12 ukljucuje navigaciju putem menia

Verzija 1.46:

- preuzimanje nivelacija sa svih lokacija programa MO_moneyoperater
- prilikom izrade racuna i predracuna program ne ucitava valutu kupca ako je korisnik uneo valutu
- uvoz popisa iz programa Front
- na unosu popisa taster F8 omogucava uvecanje popisa za prodaju iz programa MO_moneyoperater
- ispravka kod pretrage artikala na unosu dokumenata
- ispis maticnog broja na Knjiznom pismu
- dodatna kontrola da li je menjana klauzula racuna
- podatak o zalihi robe vidljiv prilikom unosa Racuna/Predracuna/Otpremnica
- mogucnost unosa milionske cene na Zaduzenju
- opcija popunjava nabavna cena na kalkulaciji za podatke ucitanje iz programa MO_moneyoperater

Verzija 1.45:

- mogucnost unosa stavki izvoda vecih od 9,999,999.99
- prenos maticnog broja kupca u program MO
- mogucnost unosa JMBG u PIB polju
- opcija za promenu broja decimalnih mesta na unosu i stampi racuna
- snimanje teksta klauzule racuna kao modela i povezivanje klauzule i racuna
- u opisu KEP obrasca kod kalkluacije ispisuje se broj dokumenta

Verzija 1.44:

- dadat unos i stampa maticnog broja firme i kupca (uskladjivanje sa izmenama Zakona o trgovini)
- opcija ispisa jedinstvenog identifikatora i zakonske regulative za racune bez pecata i potpisa
- stampa zbirne kartice partnera po filteru
- mesecni racuni po otpremnicama
- preporucena valuta placanja kod kupaca
- u knjizarskom modu predefinisana stopa PDV je Posebna stopa PDV iz opcije u Podesavanjima
- informacije za uplatu licence preusmeravaju korisnika na web stranu
- preuzimanje racuna za placenu licencu sa HARD office servera

Verzija 1.43:

- usaglasavanje programa sa cPanel sigurnosnim zahtevima
- lokalizacija za Crnu Goru (valuta EUR, razvrstavanje stopa poreza i ispis PDV broja)
- robna rekapitulacija kod racuna, predracuna i otpremnica
- ispravljena greska sto se nije otvarao dialog za odabir slike memoranduma
- ispravljena validacija PIB-a kod registacije za korisnike iz CG
- na rekapitulaciji kalkulacija nabavna vrednost se razvrstava po stopama i ispisuje kao pomocni podatak na kraju rekapitulacije u zagradama ispod dobavljaca
- odjava prodaje po prodajnoj ceni
- prenos nivelacija iz programa MO_moneyoperater sabira artikle sa istom sifrom i cenom
- prenos racuna u racun druge firme

Verzija 1.42:

- opcija za stampu salda kolicina na prodaji
- opcija za stampu racuna sadrzanih u dnevnim pazarima na KEP obrascu
- validacija podataka o firmi prilikom aktivacije licence
- opcija za stampu teksta Racun je placen ako je valuta 0 ili negativan broj dana
- raspakivanje normativa na racunu (opcija u .ini fajlu)
- interno Oznacavanje stavki racuna pristiskom na razmaknicu
- Opcija za snimanje nabavne cene robe umanjene za rabat
- preraspodela pojedinih opcija na podesavanjima
- ispravljena izmena prodajne cene robe ako se ne slaze sa proizvodom jedinicne cena i jedinicne kolicine
- informacije za uplatu licence na formi za aktivaciju licence
- aktivacija licence za vise odvojenih servera
- onemoguceno aktiviranje druge opcije u programu dok je snimanje dokumenta u toku

Verzija 1.41:

- optimizacija programskog koda za unapredjenje stabilnosti programa
- prilikom pokretanja programa ako nisu uneti podaci o firmi pokrece se prozor za unos
- poruka o otvaranju nove poslovne godine se pojavljuje samo tokom januara
- izmene u tekstu informacija o gresci
- ispravka upisa rabata prilikom knjizenja otpremnice
- automatski oznaceno snimanje podatak o firmi i u program MO samo kod prve firme
- opcija za azuriranje Unos dodatne specifikacije u programu MO
- isto se tretiraju sifre partnera sa ili bez vodecih nula na knjizenju izvoda
- opcija za ispis salda duguje - potrazuje na KEP obrascu
- ispravka prekida rada programa kod pretrage po nazivu repromaterijala ako nema repromaterijala na spisku
- opcija da se ne stampa iznos slovima na racunu i knjiznom
- unos posebne stope u definicijama (za razvrstavanje PDV po stopama na racunu)
- ispravljeno preklapanje teksta poslednje linije na stampi kalkulacije

Verzija 1.40:

- dok se ucitavaju podaci nije moguce aktivirati drugu akciju u programu
- provera da li je otvorena nova poslovna godina i informacije o istoj proceduri
- upit slanja error fajla na HARD office FTP server kao opcija u podesavanjima

Verzija 1.01 - 1.39:

Sve informacije o starijim verzijama možete pronaći u programu, opcija Info > Pomoć > Informacije u programu