Preuzimanje i verifikacija računa

Preuzimanje računa

PIB:
Datum uplate:
Verifikacija računa


Molimo Vas unesite JEDINSTVENI IDENTIFIKATOR u predviđena polja

-

-


broj računa


datum računa


PIB


iznos računa